Lucie Slavíková - Boucher, foto: Milena Štráfeldová, Český rozhlas - Radio PrahaLucie Slavíková - Boucher, foto: Milena Štráfeldová, Český rozhlas - Radio Praha V letošním roce si celý svět připomíná 100. výročí vzniku jednoho z nejhorších válečných konfliktů v dějinách, tzv. Velké války. Teprve později dostala označení první světová válka. Na ruské frontě, ale i ve Francii, Itálii nebo v Srbsku v ní bojovali i českoslovenští legionáři. A právě jim je věnován nový projekt Českých škol bez hranic. Po celý rok se děti zahraničních Čechů budou v těchto školách učit o legionářích - výtvarnících. Kromě toho je ale čekají i návštěvy výstav, muzeí a galerií, kde mohou podle originálních děl tvořit i svá vlastní výtvarná díla. Děti z České školy v Paříži už mají s touto výukou první zkušenosti. A proč celý projekt odstartoval právě v Paříži, vysvětluje zakladatelka Českých škol bez hranic Lucie Slavíková - Boucher.

"Paříž je zajímavá tou částí legionářů, kteří do kategorie legionářů výtvarníků spadají. Nejznámější z nich je František Kupka, který je úzce spojen s Paříží. Proč výtvarníci, proč legionáři a proč teď? Samozřejmě se náš projekt váže ke stému výročí zahájení první světové války a k historii vzniku Československa. Nám se zdálo, že téma čs. legií není výrazně obsaženo v učebnicích dějepisu, Přitom právě legionáři hráli velice důležitou úlohu při vzniku Československa. A výtvarníci proto, protože v Českých školách bez hranic se vzdělávají děti už od předškolního věku a pak od první třídy a my jsme chtěli toto téma přiblížit všem. A výtvarné umění je dobrým prostředkem, jak historii přiblížit i mladším dětem. Samozřejmě nejen v zahraničí, ale i v České republice."

To je zajímavá myšlenka a na Francii je přímo navázaná. Pokud je to ale projekt celé České školy bez hranic, jak k němu přistoupí třeba v Německu nebo v přidružených školách, dokonce až v Latinské Americe? Jak tam budou pátrat po čs. legionářích?

Čeští legionáři v RuskuČeští legionáři v Rusku "Když jsem říkala, že je to projekt občanského sdružení České školy bez hranic, znamená to, že toto občanské sdružení celý projekt realizuje. Nikoliv Česká škola bez hranic v Paříži. Projekt v podstatě realizuje tým dobrovolníků a odborníků, kteří byli ochotni přidat ruku k dílu a kteří hledají informace po celém světě. My jsme se tématicky zaměřili na tři fronty, to znamená francouzskou, italskou a ruskou. Tím máme částečně pokryto evropské území. A je zajímavé, že někteří legionáři pomáhali i z území Spojených států, takže i českým školám ve Spojených státech může být tato problematika blízká."

Jak to bude probíhat v praxi? Nebo už probíhá, protože jedna z akcí se uskutečnila tuto sobotu...

"My jsme věnovali rok tvorbě výukových materiálů, což jsou vzdělávací kulturně historické listy pro první i druhý stupeň a gymnázia. Ty jsou doplněny biografickými údaji o každém legionáři, kterým říkáme medailonek. Je ve dvou podobách, jednak pro učitele, aby věděli, jak s materiály pracovat a kde nacházet zdroje ke každému legionáři, a jednak pro žáky přibližně od sedmé třídy. To znamená, že sami žáci si mohou přečíst vše, co je o daném legionáři dostupné, a nastudovat si jeho život. Tyto výukové materiály jsou doplněny výtvarnými listy, kde se žáci seznamují s vlastním dílem. Současně mohou sami tvořit na základě díla, které vidí před sebou. A podle těchto listů je teď možné v průběhu celého školního nebo kalendářního roku vyučovat. My jsme v Paříži začali skutečně minulou sobotu, kdy si žáci páté až sedmé třídy nastudovali podle našich materiálů život a dílo významného kubistického malíře Otto Gutfreunda. A měli jsme to štěstí, že zrovna galerie Messine v pařížském 8. obvodě pořádala historicky první výstavu Gutfreundova díla ve Francii. Majitel galerie a kurátor výstavy byli ochotni pro nás galerii otevřít v době, kdy je normálně zavřená. Děti si tak mohly výstavu prohlédnout a zároveň ztvárnit Gutfreundova díla, jak je samy viděly."

Foto: Arhiv ČSBHFoto: Arhiv ČSBH Už tady padla dvě jména slavných výtvarníků, Kupky a Gutfreunda. Kdo jsou ti další ve vašich výukových listech?

"Někteří jsou méně známí, patří mezi ně především František Mička, který žil, pracoval a tvořil ve Spojených státech. Je například jedním z autorů známého sousoší amerických prezidentů, vytesaného do skály. Dalším málo známým je Kamil Cipra, který se narodil v Plzni a bojoval v Rusku a na francouzské frontě. Žil pak ve Francii, především v Burgundsku a v Paříži. Pak tam máme také generála Čílu a Františka Parolka z ruské fronty nebo Angelo Zeyera."

Jak se projekt líbí dětem?

"V sobotu jsme myslím mohli vyzkoušet, že to spojení s výtvarným uměním je šťastné. Opravdu je to hodně baví. A v rámci toho, že mají slíbeno, že budou moci tvořit, jsou ochotni si i něco nastudovat. To byla podmínka návštěvy galerie, že si ty biografické údaje skutečně nastudují, a pak o nich diskutujeme. Myslím, že první výukový pokus se vydařil."

Budou další podobné pokusy? Co všechno vlastně v rámci výuky bude probíhat?

"Myslím, že všechny školy se budou snažit nějakým způsobem propojit výuku s něčím, co se aktuálně děje v jejich městě nebo zemi. Plánujeme také velkou výstavu. Rádi bychom dali dohromady všechno, co děti vytvoří. Nejen jejich kresby nebo jiná výtvarná díla, ale třeba i to, co k otázce náležitosti ke dvěma zemím nebo dvěma národům napíšou. Na toto téma bychom rádi udělali velkou výstavu. Dostali jsme nabídku ze Senátu ČR, že bychom mohli tuto výstavu realizovat v něm. Dále jsme nabídli naše výukové materiály Historickému muzeu ČR a v současné době s ním jednáme, ke kterým doprovodným akcím by se tyto výukové materiály hodily. A myslím, že během roku se určitě vyskytne ledacos dalšího."

Foto: Archiv ČSBHFoto: Archiv ČSBH Budou děti případně po osudech legionářů pátrat i samy? Podobně se to osvědčilo třeba u akce Zmizelí sousedé, i když to je samozřejmě novější historie, týká se druhé světové války.

"To je myslím zajímavá myšlenka. Zatím jsme o tom neuvažovali i z toho důvodu, že spousta informací se velice těžko vyhledává. Ty informace v podstatě nejsou. Nicméně některé úkoly, jak jsou postavené v rámci našich výukových materiálů, jsou zaměřeny na to, aby samy děti se pokusily vyhledat některé informace z toho, co jim bude dostupné."

Radio Praha bude projekt o československých legionářích - výtvarnících jako mediální partner sledovat, obrázky, které děti vytvořily, i další informace najdete na webu radio.cz.

Rozhovor si můžete poslechnout na www.radio.cz.

Milena ŠtráfeldováFoto: Arhiv ČSBHFoto: Arhiv ČSBH Foto: Arhiv ČSBHFoto: Arhiv ČSBH Foto: Arhiv ČSBHFoto: Arhiv ČSBH