Foto: archiv projektu Český HonzaFoto: archiv projektu Český Honza Soutěž je určena dětem ve věku od šesti do osmnácti let, které rády píší, malují nebo vynikají v dalších oborech. Především je ale chce podporovat v tom, aby užívaly svůj mateřský jazyk tvořivě, přirozeně a s radostí a stejně tak dokázaly prostřednictvím výtvarných děl vyjádřit svůj vztah k Čechám.

Ceny Českého Honzy se přitom udělují ve třech kategoriích: za písemný projev, za výtvarné dílo a za Osobnost Českého Honzy. Podrobný popis jednotlivých kategorií i další informace o Českém Honzovi jsou na www.ceskyhonza.com.

Příspěvky musí být odevzdány nejpozději do 30. dubna 2014. Slavnostní vyhlášení proběhne v létě v rámci konference Českých škol bez hranic, která se koná každoročně v Praze ve spolupráci s MZV ČR. Ceny budou předány za účasti zmocněnce pro krajanské záležitosti pana Karla Kühnla a členů poroty. Výherci obdrží věčnou výhru v podobě české knihy.

Milena Štráfeldová