Cena Jiřího Theinera byla poprvé udělena v roce 2011 polskému bohemistovi, překladateli a novináři Andrzeji Jagodzinskemu. V roce 2012 ji získala bohemistka, překladatelka a spisovatelka Ruth Bondy z Izraele a o rok později byl oceněn kanadský překladatel a spisovatel Paul Wilson. Vyhlášení této prestižní ceny za rok 2014 proběhne 16. května na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2014 v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha.

Oceněného vybírá pětičlenná komise, kterou jmenuje společnost Svět knihy Praha. Stálým a čestným členem komise je syn Jiřího Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner. Předsedkyní komise je PhDr. Lenka Jungmannová, PhD. z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Nominace mohou zasílat zástupci odborné veřejnosti – nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se českou literaturou a knižní kulturou. Nominace musí obsahovat plné jméno navrhované osoby, respektive název instituce, včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění jeho zásluh. Nominační formulář je na webových stránkách veletrhu nebo si o něj lze napsat na adresu: Svět knihy, s. r. o., Fügnerovo nám.3, CZ-120 00 Praha 2, [email protected].

Milena Štráfeldová