Sokol zahájil oslavy slavnostním večerem v Karolinu

Slavnostního shromáždění se kromě zástupců Sokola zúčastnili například předsedové obou komor parlamentu, ministr obrany Alexandr Vondra, kardinál Dominik Duka a rektor Karlovy univerzity Václav Hampl. Záštitu nad oslavami převzal prezident republiky Václav Klaus. Pokračování

Historie

Založení Sokola v roce 1862 bylo významnou vlasteneckou událostí. Během ustavující schůze byl za starostou zvolen Jindřich Fügner, místostarostou se stal Miroslav Tyrš a funkci jednatele získal Eduard Grégr. Ke spolku se od začátku hlásili zástupci vážených jmen společenského a uměleckého života. Více o historii spolku


Paže tuž, vlasti služ – 150 let České obce sokolské Sokol v zahraničí

Připomeňme si při příležitosti 150. výročí také sokolské jednoty v zahraničí, které výrazně pomohly v těžkých chvílích své vlasti. Pokračování


Zakladatelé

Jindřich Fügner se narodil 10. září 1822 v Praze do vlastenecké rodiny zámožného obchodníka s látkami. Dokončil pouze tři třídy gymnázia, pak už se musel věnovat kariéře, kterou mu otec předurčil. Nadále se ale soukromě vzdělával a vlastním studiem získal všestranné vzdělání, široký rozhled a ovládal dokonce několik jazyků. Pokračování

Miroslav Tyrš se do českých dějin zapsal zejména jako vlastenec a zakladatel Sokola. Narodil se 17. září 1832 v německé rodině lázeňského a panského lékaře J.V.Tiersche v Děčíně. Nepřízní osudu velmi brzy osiřel byl proto od svých šesti let vychováván v rodině strýce z matčiny strany. Ryze české prostředí mělo na Tyrše zásadní a trvalý vliv. Pokračování


Sokolská symbolika

Označení „sokol“ se oficiálně začalo používat až v roce 1864 na návrh Emanuela Tonnera, který se nechal inspirovat u Jihoslovanů, kteří „sokoly“ nazývali své hrdiny. Tito dravci pro ně představovali symbol síly, rychlosti, cti a čestného boje. Pokračování


Sokol a ženy

Roku 1863 podal Miroslav Tyrš návrh na zřízení tělocvičného ústavu pro dívky. Jeho vedení se ujal dr. Musil a jelikož myšlenka sklidila úspěch, vznikl o šest let později Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Za první starostku byla zvolena spisovatelka Sofie Podlipská. Pokračování


Všesokolské slety obrazem

Fotogalerie na stránkách Radia Praha


Související akce

150 let v pohybu - oficiální stránky České obce sokolské, www.sokol.eu

XV. všesokolský slet, 1. - 7. července 2012 - oficiální portál XV. všesokolského sletu, www.vsesokolskyslet2012.eu

18. června 2012 bude v Armádním muzeu Žižkov u příležitosti 150. výročí Sokola zahájena obsáhlá výstava, která potrvá až do roku 2013. Armádní muzeu Žižkov na stránkách VHÚ, www.vhu.cz.