Sylva Berková, foto: Archiv ČRo 7 - Radia PrahaSylva Berková, foto: Archiv ČRo 7 - Radia Praha Z vlastní zkušenosti musím uznat, že my Češi v zahraničí jsme cítili podporu a uznání naší kulturní činnosti daleko z vlasti během posledních 10 let.. Díky tomu jsme mohli propagovat a ukázat naše krásné tradice. Založili jsme české spolky, kde se vyučuje nás jazyk, naše historie, učí a tančí se naše tance na veřejných slavnostech, vaří se česká jídla. Mluví se a obdivuje Česká republika v téhle oblasti. Proto naše přání je, aby se tak pokračovalo a rozvíjela se i nadále tahle spolupráce. Mnohdy se vlastenectví projevuje mnohem silněji v cizině než doma. Jen v jedné oblasti jsme na tom hůř a nemůžeme nabídnout našim krajanům to, co ostatní státy. A to je občanství potomkům českých emigrantů. Je velmi smutné slyšet: "Odejdu z Českého spolku a požádám o občanství polské, je to jednodušší a s polským pasem se dostanu i do České republiky.“ Nebo: "Nač budu v Českém spolku, když nás nikdy neuznají za Čechy, i když máme český původ.“ Zde je hodně smíšených manželství. Např. maminka Švýcarka, táta českého původu. Dítě dostane mnohem jednodušeji občanství švýcarské. Potom řekne: "Dostala jsem bez problémů švýcarské občanství, tak mám dvojí příslušnost. Argentinskou a švýcarskou. Češi mě nikdy nepřijali, není tam šance". Nebo: "Nemohu přijmout argentinské občanství, protože bych ztratila české! A to nechci. Jsem Češka a budu Češka do smrti, bohužel jelikož žiji v Argentině, mám jako cizinka zde spoustu nevýhod. Chtěla bych zachovat své rodné občanství a mít dvojí, abych se mohla prosadit i v mé profesi zde v Argentině, kde jako Češka nemám možnost pracovat na veřejných státních úřadech". Řešení téhle situace očekáváme v budoucnu i od nového českého prezidenta. Snad se usnadní tenhle problém.

Sylva Berková, předsedkyně českého spolku v Oberá-Misiones, Argentina

Shrnul bych své přání takto: rád bych viděl v hlavě státu osobnost světového formátu intelektuálně a morálně - nejen osobu, kterou nemusíme v zahraničí omlouvat, nýbrž osobu schopnou svým příkladem pozvednout úroveň veřejného chování a vnitřního pocitu důstojnosti.

Pavel Machotka, profesor, University of California