Tomáš GrulichTomáš Grulich Senátor T. Grulich v úvodu konference připomněl, že otázka migrace a emigrace má určitý společný jmenovatel, tedy příchod do země a odchod z ní, proto se pokusil tato dvě témata spojit. Uvedl případ Švýcarska, kde existuje Úřad pro migraci, který řeší jak záležitosti migrantů a jejich zapojení do švýcarské společnosti, tak záležitosti Švýcarů, žijících mimo území Švýcarska. V otázce migrace se podle Grulicha nemá Česká republika za co stydět, co do počtu migrantů a udělených azylů ČR nijak nevybočuje z evropského průměru. Problému migrace se věnuje několik státních i nestátních úřadů. Faktem je, že komunikace mezi nimi často vázne.

Podobné je to v otázce emigrace, resp. Čechů v zahraničí. Jediným specializovaným orgánem pro tyto otázky je pracoviště zmocněnce ministerstva zahraničí pro krajany. Problematiku řeší i jiné úřady státní správy, např. ministerstvo vnitra, ministerstvo práce aj., avšak neexistuje mezi nimi koordinace. Jedním z možných řešení je nově koncipovat meziresortní nebo specializované pracoviště, které by tyto otázky zastřešilo a mělo by i servisní funkci. Některé evropské země mají pro tento účel specializované státní instituce, jiné ne.

Šárka AtzenbeckŠárka Atzenbeck S diskusními příspěvky k migraci vystoupili předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny David Vodrážka, ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman a vedoucí odboru sociálních služeb města Plzně Alena Hynková. Problematice Čechů v zahraničí se věnovali náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub a zmocněnec ministerstva zahraničí pro krajany Stanislav Kázecký. Ten představil novou koncepci zahraniční politiky ve vztahu ke krajanům, v níž je podle jeho slov kladen důraz nejen na krajany předlistopadové, ale i na nové české migranty v zahraničí. Podnikatel Martin Jan Stránský se ve svém vystoupení zabýval národní identitou: Ta podle něj českému národu chybí a lze ji znovu nabít mj. skrze Čechy v zahraničí.

Se zajímavým příspěvkem vystoupil etnolog Stanislav Brouček, který ve svém referátu poukázal na 6 oblastí, v nichž dochází k reflexi migrace, např. v politice, v exekutivě a v médiích. Současná migrace je podle Broučka produktem globalizace. Ti, kdo odcházejí z ČR, tak činí dobrovolně a stát se o ně nestará. I tito lidé ovšem mají zájem o kulturní a profesní spojení s ČR, což by měl stát reflektovat. Důkazem zájmu mladých českých migrantů v zahraničí je např. projekt Českých škol bez hranic. Jak škola bez hranic funguje v Paříži a Drážďanech představily Iva Ribaille, resp. Šárka Atzenbeck.

V úterý 4. října patřila konference zahraničním Čechům. Zástupci různých spolků a komunit informovali o situaci ve svých státech – v Chorvatsku, Švédsku, Rakousku, Švýcarsku, Austrálii, Británii, na Slovensku a na Ukrajině. Ve svých vystoupeních hovořili zejména o perspektivách udržení krajanských komunit a o tom, jak přitáhnout k práci mladší generaci, což se ne vždy daří.

V závěrečné diskusi vystoupil člen Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů a organizátor krajanských setkání Oldřich Černý z Ženevy a poukázal na to, že krajané mají zájem o kontakty a pěstování dobrých vztahů s ČR, ale nemají partnera. Krajanská komise Senátu odvádí velký kus práce, ale nemá exekutivní pravomoci. Adekvátním pracovištěm není ani úřad zmocněnce na ministerstvu zahraničí. Podle něj to není otázka peněz, ale především vůle.

Organizátor konference senátor Tomáš Grulich s potřebou vytvoření koordinačního orgánu pro otázky zahraničních Čechů vyslovil souhlas. Připomněl, že řada věcí je v běhu, např. dlouho diskutovaný zákon o korespondenční volbě, po které zahraniční Češi volají. Znovu zdůraznil, že Češi v zahraničí jsou velmi rozrůzněni a je třeba reagovat na potřeby starší generace předlistopadových krajanů i nových českých migrantů. Jako důkaz toho, že téma Čechů v zahraničí není okrajové, uvedl zaštítění konference premiérem Petrem Nečasem. Jak zaznělo na závěrečné tiskové konferenci, z jednání nevyplynul jednoznačný závěr, dotčené a zúčastněné instituce setrvávají na svých pozicích. Z konference bude vydán sborník.

M. Krupička