Spojené státy a Kanada se v průběhu posledních staletí staly domovem největší české a slovenské zahraniční komunity na světě. Vznikla řada spolků sdružujících České a Slovenské rodáky a jejich potomky žijící na severoamerickém kontinentu. Každoročně jsou pořádány koncerty, výstavy a přátelská setkání se snahou o zachování českého a slovenského kulturního dědictví v zahraničí. Od roku 2006 je přehled o veškerém kulturním dění dostupný na adrese www.czechevents.net. Jenom pro zajímavost, v srpnu tohoto roku webové stránky navštívilo 43.000 osob.

A právě internetové stránky www.czechevents.net daly prostor pro vznik společné platformy České severoamerické obchodní a kulturní komory a České školy bez hranic. Se zachováním národního kulturního dědictví úzce souvisí především kultura jazyková. A protože jazykům se člověk nejsnadněji učí v ranném věku, snaží se nově vznikající projekt podpořit zejména výuku češtiny pro děti. Prostřednictvím platformy se může široká česká společnost v USA a Kanadě seznámit s cíli a vyučovacími metodami České školy bez hranic. Výukový program ČŠBH, konkrétně předmětů „český jazyk – literatura“ a „dějepis – zeměpis českých zemí“, je vytvořen v souladu s požadavky Ministerstva školství České republiky a svým rozsahem ideálně doplňuje školní docházku českých dětí v zahraničí.

V rámci kulturního portálu www.czechevents.net nově vzniká diskuzní fórum http://csbh.freeforums.org/about-us-t3.html určené učitelům českého jazyka, kteří na území USA a Kanady působí v početných československých krajanských organizacích.

Česká škola bez hranic v neposlední řadě nabízí spolupráci a pomoc všem, kdo by měli zájem o založení nové ČŠBH na americkém kontinentu, a dále také všem, kdo by chtěli jejímu vzdělávacímu programu přizpůsobit výuku, která v početných československých spolcích již probíhá.

V červnu příštího roku uvažuje Česká škola bez hranic o realizaci setkání zájemců o výuku českého jazyka pro děti na území USA.

Zdroj:
Lucie Slavíková – Boucher, předsedkyně a zakladatelka České školy bez hranic
Lubomír Novotný, vykonný ředitel České severoamerické obchodní a kulturní komory, zakladatel www.czechevents.net