Tomáš GrulichTomáš Grulich Předseda senátní krajanské komise Tomáš Grulich informoval o přípravách říjnové konference. Konferenci zahájí místopředsedkyně Senátu Alena Palečková. První den jednání – pondělí 3. října – bude zaměřen na otázky migrace v české společnosti. S příspěvky vystoupí zástupci ministerstva školství, práce a sociálních věcí, vnitra, kultury zahraničí a dalších institucí. Úterý 4. října bude věnováno problematice zahraničních Čechů, a to těch, kteří odešli před rokem 1989, i těch současných. Podle představ T. Grulicha by v příspěvcích měly zaznít nikoli zprávy o činnosti spolků za uplynulá období, ale spíš výhledy, plány a projekty do budoucna. Jako příklad takových projektů T. Grulich uvedl Českou školu bez hranic nebo nedávné předání daru Mezinárodnímu muzeu reformace, který zorganizovali krajané v Ženevě. T. Grulich vyzval krajany k účasti na konferenci s tím, že zájemci se mohou přihlásit u tajemnice senátní komise Bronislavy Hegrové na e-mailové adrese [email protected] do 31. července 2010. Celý text výzvy najdete zde.

Senátní komise dále schválila pravidla pro udělování Medaile předsedy Senátu, kterou budou oceňováni zahraniční Češi za práci v krajanských komunitách a za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Předseda Senátu bude každý rok udělovat 5 ocenění na návrh krajanské komise.

Pravidla pro udělení medaile jsou následující:

1. medaile budou udělovány pouze živým osobám, ne in memoriam
2. medaile mohou být udělovány osobám žijícím mimo ČR i v ČR, osobám, které mají české i jiné státní občanství
3. navrhovaní se významným podílem angažují a jsou úspěšní v uchování tradic českého státu a národního dědictví nebo napomáhají rozvoji a uchování českého jazyka a literatury v zahraničí, podílejí se významně na poli vědeckého výzkumu, na poli kulturním a sportovním, mají vědecké úspěchy a šíří povědomí o české kultuře a sportu v zahraničí, navrhování šíří dobré jméno ČR v zahraničí
4. navrhovaní se podílí významně na zkvalitňování vztahů ČR k českým minoritám v zahraničí
5. počet udělovaných medailí bude 5 za rok
6. návrhy se přijímají do 31. října na sekretariát komise pro krajany
7. ceny se budou předávat v prosinci v Senátu
8. v návrhu na A 4 musí být uvedeny osobní údaje, životopis navrhovaného a zdůvodnění návrhu navrhující strany
9. stálá komise pro krajany žijící v zahraničí vybere na základě návrhů 5 kandidátů na udělení medaile

M. Krupička