Odpolední ateliér vedla výtvarnice a scénografka Veronika Podzimková, jež se v loňském roce v Paříži podílela na předvánoční dílně ČŠBH Pojďte s námi do Betléma. Nyní se do Paříže vrátila, a to s Divadlem bratří Formanů, kteří sem přivezli představení Obludárium a doprovodnou výstavu loutek, scénografických prvků a dekorací přibližující kočovné cesty Divadla.

Ve 14 hodin, ve sklepních prostorách pařížského Českého centra rozdala Veronika Podzimková dětem kartony, barevné balící papíry, nůžky, lepidla a zavelela: „Do práce!“. V mžiku se sklep zaplnil pestrobarevnými návrhy na divadelní portály, kulisy či opony. Děti vyráběly divadélka s motivy pohádek, příběhů z knih či počítačových her. Vznikla tak například divadla pro představení pohádky O Červené Karkulce, O tajemném hradě či historické Bitvě v blíže neurčené válce.

Lucie Slavíková-BoucherLucie Slavíková-Boucher „Paní Veronika Podzimková zná děti z České školy a tak nám, v souvislosti se svou cestou do Paříže s bratry Formany, nabídla, že pro ně připraví divadelní dílnu. Pro děti to byla zkušenost a zážitek. Setkaly se s opravdovou výtvarnicí, dozvěděly se, jak se připravují kulisy či divadelní scéna a vyzkoušely si nové výtvarné techniky. V  neposlední řadě si rozšířily slovní zásobu o slova typu divadelní soubor, scénografie, portál, kulisy...“, říká Lucie Slavíková-Boucher, ředitelka ČŠBH Paříž.

V závěru dílny si děti navzájem přehrály části svých představení a neobyčejně tvůrčí odpoledne zakončily návštěvou výše zmíněné výstavy Divadla bratří Formanů. Zde mohly pocítit tajemnou až bizarní divadelní atmosféru, zákulisí i celý příběh netradičního českého souboru.

Divadelní dílna s Veronikou Podzimkovou se konala ve spolupráci s Českým centrem v Paříži.

Česká škola bez hranic je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je výuka češtiny a českých réálií pro děti ve věku od 18 měsiců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Školu založila v roce 2003 v Paříži Lucie Slavíková-Boucher z důvodu absence vzdělávací instituce, jež by poskytovala smíšeným manželstvím a českým rodinám trvale či přechodně žijícím v cizine podporu a pomoc při vícejazyčné výchově.

Alžběta Kolumpeková

Foto: ČŠBH