Děti během večerního dobrodružství navštívily knihovnu pařížského Českého centra, kde na ně čekaly tři pohádkové postavy: Vodníkova žena, Král a Lichožrout. Postavy byly zakleté kouzlem mlčenlivosti a děti měly za úkol je vysvobodit. Nejdříve musely najít tři knihy a pak správně určit, ze které daná bytost pochází.

V zápalu hry, a k hrůze milé knihovnice Evy, děti převrátily celou knihovnu naruby. Hledaly poctivě, nevzdávaly své pátrání až nakonec všechny knihy úspěšně našly. Pohádkové bytosti se s nadšením hned rozhovořily a všem představily příběhy ze svých knížek.

Lichožrout vyprávěl, co je vlastně zač a jaká dobrodružství jeho kamarádi zažívají, když konzumují lidské ponožky a dělají z nich „licháče“. Král prozradil, že je z pohádky Císařovy nové šaty a vysvětlil tím svůj netradiční oděv a Vodníkova žena se pochlubila, co vše její muž, vodník Ivan, dělá.

Děti se pak rozdělily do tří skupinek a podle svých sympatií se připojily k jedné z pohádkových postav, s níž si po celý večer četly. Vodníkova žena četla pohádku z Českých lidových příběhů o vodnících, pan Král z Pohádek od H. CH. Andersena a Lichožrout příběh z knihy Lichožrouti.

Překvapením večera bylo Skype spojení s dětmi z opatovské knihovny v Praze. Děti z Paříže si tak hned mohly vyměnit dojmy a zážitky ze své Noci s Andersenem s pražskými nocležníky.

Na závěr Noci si děti povyprávěly, jaký příběh jim Král, Vodníkova žena nebo Lichožrout přečetli a pak už následovala pohádka na dobrou noc a klidné usínání.

Alžběta Kolumpeková, ČŠBH Paříž