Foto: www.ceskaskolafrankfurt.deFoto: www.ceskaskolafrankfurt.de Cílem schůzky bylo především vysvětlit rodičům z oblasti německé spolkové země Hessensko nutnost bilinguální výchovy dětí v českém jazyce a zároveň zprostředkovat jim pohled na již existující České školy v Berlíně a Paříži. Záštitu nad projektem Česká škola Frankfurt nad Mohanem převzalo České centrum Berlín a centrální organizace Českých škol bez hranic, patronem projektu je český velvyslanec JUDr. Rudolf Jindrák.

Foto: www.ceskaskolafrankfurt.deFoto: www.ceskaskolafrankfurt.de V rámci schůzky zazněla kromě představení České školy ve Frankfurtu koordinátorkou projektu Kateřinou Spiess-Velčovskou také prezentace projektů zaměřených na vzdělávání dětí a dospělých v českém jazyce v Německu ředitelem Českého centra Berlín Martinem Kraflem. Význam projektu Českých škol v zahraničí a jeho celosvětovou působnost osvětlila ředitelka centrální organizace Českých škol bez hranic Lucie Slavíková-Boucher, která se také vyjádřila k právním otázkám týkajících se dětí české národnosti žijících v zahraničí. Specialistka na dvojjazyčnou výchovu Jana Brázdová, která v České škole Frankfurt bude také zodpovídat za pedagogickou stránku projektu, rodičům přiblížila přednosti bilinguální výchovy dětí a zároveň shrnula zásady aplikace v praxi. Představenstvo neziskového sdružení Vita Bohemica e.V. zastupovala na setkání Hana Spijkers, která se vyjádřila k funkci spolku jako zřizovatele a správce školy a zároveň prezentovala na konkrétních příkladech mimoškolní nadstandardní programy, které výuku v České škole doplní.

Součástí schůzky byla také diskuse s rodiči, jejichž připomínky a postřehy vedly k naplánování dalších dílčích kroků a zároveň k návrhu řešení aktivit přizpůsobených na specifické požadavky rodin žijících v oblasti Porýní a Mohanu. Setkání rodičů se zástupci České školy se setkalo s velkým úspěchem a pozitivním ohlasem všech přítomných. Česká škola Frankfurt zahájí činnost v únoru 2011 nejprve formou pravidelných setkání rodičů s dětmi předškolního věku jednou týdně, od září 2011 se počítá s výukou dětí 1. a 2. stupně ZŠ

Kateřina Spieß-Velcovská, koordinátorka České školy Frankfurt