Marcel ChládekMarcel Chládek Velká část jednání krajanské komise byla věnována výuce češtiny v zahraničí. Předseda komise senátor Marcel Chládek shrnul nedávný seminář v Senátu, věnovaný České škole bez hranic. Ukázalo se na něm, že projekt ČŠBH má podporu na všech úrovních, ale ministerstvo školství odmítá ČŠBH udělit akreditaci, která by její výuku zrovnoprávnila s výukou v ČR. Senátní komise proto přijala usnesení, v němž navrhuje plénu Senátu apelovat na ministerstvo školství, aby podniklo kroky směrem ke zrovnoprávnění výuky ČŠBH s výukou v České republice tak, aby mohlo být uznáno studium ČSBH aspoň v některých předmětech.

Živá diskuse se rozproudila nad dopisem ministra zahraničí Jana Kohouta, v němž podal své vysvětlení k výběru letošních laureátů ceny Gratias Agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Komise před tím ministra upozornila na to, že nepřihlížel k jejím návrhům. Jako jedno z řešení se nabízí k ocenění krajanů využívat Medaili Senátu, kterou nedávno obdržel např. exilový spisovatel Otto Ulč. Diskutovalo se i o zřízení ceny zcela nové. Senátor Tomáš Grulich prozkoumá obě možnosti a na příští schůzi navrhne, jak by bylo možné tuto otázku řešit.

Na podporu výuky českého jazyka senátní komise uspořádá i další akce. 23. července se členové komise zúčastní zahájení tradičního prázdninového kursu češtiny pro krajany v Dobrušce. 29. července se setkají s učiteli češtiny u zahraničních komunit a učiteli bohemistiky ze zahraničí. 2. září senátní komise přijme účastníky kursu výuky a metodiky českého jazyka, kteří působí v zahraničí.

Ceny Gratias agitCeny Gratias agit Senátní komise vyslechla informaci o konferenci KRAJANÉ A KULTURA, která proběhne 6.-8. září 2010 v nové budově Národního muzea (bývalé Federální shromáždění) v Praze. Cílem konference je výměna zkušeností s uchováváním českých kulturních tradic (hudba, tanec, divadlo, knihovny, náboženství atd.) v podmínkách jednotlivých krajanských komunit a problémy s tím spojené. Konference je otevřená všem zahraničním Čechům i české veřejnosti. Bližší informace o konferenci jsou na webu www.zahranicnicesi.com. Na konferenci naváže 4. krajanský folklorní festival 9.-12. září, který pořádá sdružení Sedm paprsků na různých místech v Praze.

Předseda tzv. konzultační rady Martin Stránský poděkoval jménem rady senátoru Tomáši Grulichovi za podnět k Ústavnímu soudu, kterým skupina senátorů navrhla zrušit restituční tečku a dát některým skupinám zahraničních Čechů možnost domoci se svých majetkových práv. Konzultační rada dále podpořila nominaci Jitky Seitlové na úřad Veřejného ochránce práv. Kromě toho M. Stránský jménem rady v souvislosti s nedávnými volbami znovu připomněl nemožnost korespondenční volby, kterou by mnozí zahraniční Češi uvítali. Podle senátora Tomáše Grulicha by mohla být tato možnost v příštích volbách překonána tzv. elektronickým hlasováním.

Miroslav Krupička