Předseda krajanské komise Marcel ChládekPředseda krajanské komise Marcel Chládek Rezoluci oceňující exil schválila na svém zasedání 9. prosince krajanská komise Senátu, o den později přijal text Senát. Na formulaci rezoluce se podílela tzv. konzultativní rada, která působí při komisi a mezi jejímiž členy jsou krajané.

Text rezoluce: „Senát Parlamentu České republiky oceňuje nápomocnou a obětavou činnost zahraničních Čechů před rokem 1989 i po něm, která má za svůj účel podporu mateřské vlasti. Senát České republiky si uvědomuje nezbytnou a důležitou propojenost mezi vlastí a těmi, kteří z ní odešli, či byli dokonce nuceni pod tlakem totalitního režimu ji opustit.“

Místopředseda krajanské komise senátor Tomáš Grulich připomněl, že poděkování exilu zaznělo z úst předsedy Senátu Přemysla Sobotky už na konferenci, která proběhla v Senátu při příležitosti 20. výročí sametové revoluce.

Senátní komise na své poslední letošní schůzi také podpořila projekt Škola bez hranic, u jehož zrodu před několika lety v Paříži stála Lucie Slavíková-Boucher. Školy bez hranic pro děti ze smíšených manželství dnes fungují v 9 městech v Evropě, Americe a Austrálii. Učitelé Školy bez hranic se potýkají s celou řadou problémů, jako jsou pronájmy učebních prostor, učební pomůcky a také neukotvenost této aktivity v českém školském systému, respektive nemožnost uznat výuku v těchto školách při přestupu dětí do českých škol. K řešení problému vznikla meziresortní komise, v niž jsou zástupci ministerstva školství a ministerstva zahraničí. Jedním z cílů komise je dostat tento projekt do vládního usnesení na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí, aby mohly školy bez hranic čerpat dotace.

Komise pro krajany také obdržela protestní dopis krajanů v Austrálii, v němž si stěžují na plánované uzavření generálního konzulátu v Sydney. Velká část krajanů žije v okolí Sydney a bude pro ně velice obtížné cestovat za konzulárními záležitostmi do Canberry. Podobně protestují kanadští krajané proti zavření konzulátu v Montrealu. K uzavření konzulátů přikročilo Ministerstvo zahraničí se zkrácením rozpočtu na příští rok v souvislosti s rostoucím státním dluhem. Senátoři slíbili zaslat na ministerstvo zahraničí dotaz, zda tyto kroky byly nevyhnutelné a uvážené.

Senátní komise schválila seznam kandidátů, které doporučí ministru zahraničí na udělení cen Gratias Agit 2010. Jednotlivé kandidáty navrhly krajanské spolky a další organizace.

Seznam kandidátů:
Jan Petřík, Rakousko, in memoriam
Helena Baslerová, Rakousko
Raymond Snokhaus, USA
Ája Vrzáňová, USA
Martin J. Stránský, USA/ČR
Leonora Janotová, Chorvatsko
Pavel Mrázek, Švédsko

Předseda tzv. konzultační rady Martin Stránský na jednání připomněl dopis Miloše Šuchmy, předsedy Českého a slovenského sdružení v Kanadě, českému premiérovi Janu Fischerovi, v němž autor popisuje nevyřešené problémy českého státu vůči krajanům. Text dopisu si můžete přečíst zde. Senátoři konstatovali, že některé otázky jsou v řešení a připomněli, že pravomoci komise jsou omezené a některé problémy lze jen těžko ovlivnit. M. Stránský také informoval, že v Ženevě byla obnovena činnost Nadace Jana Masaryka. Nadace byla založena v roce 1955 Světovou federací OSN (WFUNA), u jejíhož zrodu stál Jan Masaryk. Cílem nadace je přispívat k mezinárodnímu porozumění, k šíření informací o OSN, pomoc studentům, studujícím fungování OSN a péče o jméno Jana Masaryka. Nadace byla v procesu zániku, ale z iniciativy členů spolku Beseda Slovan se zánik podařilo odvrátit.

M. Krupička