Hlavní program proběhl o víkendu 16.-17. května 2009. Sobotní akce byla věnována oslavám 140. výročí založení Kirillovky. Kulturní dům se v odpoledních hodinách zaplnil jak místními obyvateli, většinou českého původu, tak i hosty – přítomni byli zástupci novorossijských úřadů a médií. K hostům patřila Vlasta Smoláková, ředitelka Českého centra v Moskvě, která s Mateřídouškou dlouhodobě spolupracuje a trvale podporuje krajanské aktivity vedoucí k uchování české kultury, jazyka a tradic v Rusku. I tentokrát s sebou přivezla osobnosti spjaté s českou kulturou a jazykem – spisovatelku Lenku Procházkovou a Sergeje Skorvida, docenta slavistiky z Lomonosovovy univerzity v Moskvě.

S úvodním slovem vystoupila předsedkyně spolku Irina Tretyakova. Představila hosty a stručně pohovořila o historii a současnosti obce i Mateřídoušky. Poté následovala prezentace Historie Čechů na černomořském pobřeží, s níž vystoupil současný učitel češtiny Martin Horn. Dále zazpívaly dva krajanské folklórní soubory – Kytice, která se snaží o zachycení a uchování českých lidových písní v podobě, v jaké se zachovaly v Kirillovce (některé se dochovaly pouze zde, v Čechách jsou neznámé), a dětský soubor Nedělňáček, nazvaný podle nedělní školy českého jazyka, kterou děti již sedmý rok navštěvují. Vyvrcholením sobotního programu bylo divadelní představení Zlatý kolovrat, které děti i dospělí nacvičili podle pohádkové balady K. J. Erbena. Po skončení oficiální části programu následovala společenská zábava – hrála harmonika, tančilo se, nechybělo ani malé pohoštění – buchty, štrůdly a další pochoutky podle starých českých receptů.

Nedělní dopoledne bylo věnováno hostům. Navštívili některá zajímavá místa spjatá s českým osídlením a několik českých rodin. Docent Skorvid rozborem češtiny dědečků a babiček dospěl k zajímavému závěru, že jejich předci, kteří do Ruska přišli ve 2. polovině 19. století, pocházeli z jihozápadních Čech, nikoliv z Moravy, jak se mnozí domnívali. Odpoledne přilákalo zejména zájemce o českou literaturu. První blok byl věnován Karlu Čapkovi. Vlasta Smoláková představila dokument o tomto slavném spisovateli, výstavu o jeho životě a díle a dvě zfilmované povídky. Hlavním magnetem nedělního programu však byla Lenka Procházková – spisovatelka, bývalá disidentka a chartistka. Velmi poutavě vyprávěla o svém pestrém životě, o otci Janu Procházkovi, spisovateli a scénáristovi, o svých knihách. Úryvek z její nejnovější knihy o Janu Palachovi přečetl docent Skorvid. Poté následovala beseda.

Dny české kultury byly oficiálně zakončeny v neděli 24. května Dnem otevřených dveří v české škole. Novorossijsk v současnosti patří k dvanácti místům na světě, kam Česká republika oficiálně vysílá učitele českého jazyka. Výuka probíhá formou nedělní školy pro děti a večerních kurzů pro dospělé. Cílem je nejen komunikovat v českém jazyce, ale zejména probouzet ve studentech vztah ke kultuře a řeči předků. Tentokrát se sešli všichni najednou – dospělí i děti. Společně si připomněli svátek Cyrila a Metoděje, který v Rusku připadá na tento den. Podle věrozvěstů byla pojmenována Kirillovka i sousední (také původem česká) obec Mefodievka. Poté učitel se studenty přítomným předvedli, jakými formami a metodami probíhá výuka češtiny. Návštěvníci byli seznámeni s knihovnou, s audio- a videotékou, nakonec si všichni společně zahráli několik jazykových her.

Dny české kultury finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Nezbývá než popřát novorossijským krajanům, aby ani v budoucnu neztratili svoji identitu a osobitost.

Mgr. Martin Horn, učitel českého jazyka v Novorossijsku