I. československá brigáda Jana Žižky z Trocnova I. československá brigáda Jana Žižky z Trocnova,,Jedná se o největší jednotku, tvořenou příslušníky národnostní menšiny, která operovala za druhé světové války v Evropě,“ prohlásil historik Václav Herout na daruvarském setkání. "V roce 1941 Jugoslávie po německém útoku do několika dní kapitulovala. Na území většiny Chorvatska a Bosny vznikl nezávislý stát Chorvatsko. Nezávislost ale byla formální, stát byl ovládán Německem a Itálií. Chorvatští Češi byli v těžké situaci. Mnozí byli občany ČSR a dobře věděli, co znamenal protektorát. Kromě toho ustašovský stát zakázal činnost českých spolků, vydávání novin, byly zrušeny české školy. Češi se cítili ohroženi a proto se zapojili do organizace povstání, které se připravovalo v Chorvatsku. Velmi aktivní byly rodiny Vostřelova z Virovitice a Vojáčkova z Hercegovce.

Václav HeroutVáclav HeroutV květnu roku 1943 byl v Cikotech založen československý prapor Jana Žižky z Trocnova, jehož členy kromě Čechů a Slováků byli také Chorvaté, Srbové a Maďaři. Prapor měl zpočátku 143 mužů. Počet bojovníků se narůstal a ze tří praporů se 26. října 1943 v Bučji stala I. československá brigáda Jana Žižky z Trocnova.

Brigádou prošlo tři a půl tisíce osob. Osm set jich bylo zraněno, sedm set přišlo o život. Společně s ostatními jednotkami I. československá brigáda napomohla k vítězství Jugoslávie nad fašismem,“ uvedl Václav Herout.

Vzpomínkového shromážděníVzpomínkového shromážděníVzpomínkového shromáždění se zúčastnila desítka pamětníků, příbuzní padlých i přeživších bojovníků, představitelé Rady národnostních menšin v Chorvatsku, Svazu protifašistických bojovníků, české ambasády v Záhřebu, Svazu Čechů v Chorvatsku, městských úřadů, Českých besed a menšinové samosprávy. Zajímavá byla výstava dokumentů a fotografií, na které si přítomní mohli kromě fotografií prohlédnout válečné noviny, knihy a letáky. V kulturním programu se představili žáci českých oddělení daruvarského gymnázia, dechová hudba České besedy Končenice a daruvarský folklorní soubor Holubička.

Lenka Lalićová