Folklorama 2003Folklorama 2003V souladu s multikulturní politikou kanadské vlády, podporující rozvoj jednotlivých etnických a náboženských skupin, jejich práv a svobod, byl v roce 1970 uspořádán ve Winnipegu festival Folklorama u příležitosti 100. výročí provincie Manitoba. Protože se setkal s velkým ohlasem (během jednoho týdne si přišlo 21 národních pavilonů prohlédnout 75 000 návštěvníků), bylo rozhodnuto v nové kulturní tradici pokračovat. Festival, na němž jednotlivá kulturní etnika žijící v Kanadě mají vždy v srpnu příležitost představit svou historii, hudbu, folklor i národní kuchyni, se postupně rozrůstal. Maxima 47 pavilonů zatím dosáhl v devadesátých letech. V roce 1986 byl festival rozšířen z jednoho na dva týdny, aby návštěvníci i dobrovolníci měli možnost si projít co nejvíce pavilonů, a tak posílit vlastní povědomí o jiných kulturách. Zároveň byl obohacen o alegorické multietnické průvody městem, mezinárodní fotbalový turnaj, turnaj v golfu a další doprovodné akce. Sponzory, distribuci lístků a propagaci festivalu zajišťuje pořádající Folk Arts Council of Winnipeg, organizace, která sjednocuje všechny etnické umělecké soubory a skupiny ve Winnipegu.

Folklorama 2004Folklorama 2004Úspěch Folkloramy je však hlavně založen na iniciativě více než 20 000 dobrovolníků. Na přípravě programu a financování se podílejí jednotlivé pavilony umístěné na mnoha místech ve městě (školy, kostely, etnická centra). Český pavilon Praha a slovenský pavilon Bratislava byly na festivalu zastoupeny již v roce 1970. V následujících letech však česká komunita byla nucena pro značnou finanční a organizační zátěž od účasti odstoupit. Do obnoveného festivalu se v roce 1986 zapojily obě winnipežské krajanské organizace: Česko-slovenská podpůrná jednota, nejstarší česko-slovenská organizace v Kanadě, založená v roce 1913, a pobočka Českého a slovenského sdružení v Kanadě. Noví čeští a slovenští emigranti z osmdesátých let spolu se staršími krajany zmobilizovali své síly a otevřeli česko-slovenský pavilon Heart of Europe v budově Česko-slovenské podpůrné jednoty. Tento pavilon, který se postupem doby přesunul do jedné z winnipežských škol, se dnes již stal neodmyslitelnou součástí festivalu. Třikrát denně po sedm dní v něm vystupují krajanské folklorní taneční skupiny Furiant a Věneček. V posledních letech přijíždějí na festival také soubory ze Slovenska (SLUK) a České republiky (CIFRA). Folklorama pomáhá české a slovenské komunitě udržet a rozvíjet tradice a kulturu staré vlasti, je však zároveň pro město Winnipeg a celou provincii Manitoba i významným oživením turistického ruchu. Ročně ji navštíví více než půl milionu hostů z Kanady, USA a 26 dalších zemí. Jako jeden z největších současných multikulturních festivalů na severoamerickém kontinentu pomáhá svým dopadem na veřejné mínění odstraňovat bariéry mezi národy a vést k toleranci a respektu ke kultuře druhých.

Roman Zaoral

ZPĚT