Foto: Nakladatelství Alois SrdceFoto: Nakladatelství Alois Srdce Bohuslav Brouk se narodil 19. listopadu 1912 v Praze. Pocházel z významné podnikatelské rodiny, která vlastnila obchodní domy Brouk a Babka. Studoval medicínu, přírodní vědy a filozofii. Rebel, bohém a bouřlivák se už ale na počátku 30. let sblížil s levicově orientovanou uměleckou avantgardou a v r. 1934 spoluzakládal skupinu surrealistů v Čechách. Stal se jedním z hlavním propagátorů psychoanalýzy, ve svém díle bořil společenské mýty a tabu a pobuřoval erotickými tématy. Svědčí o tom už jen tituly jeho publikací a esejů: například Manželství - sanatorium pro méněcenné, Patologie životní zdatnosti, Stoupa života či Onanie jako životní názor.

Foto: Nakladatelství HOSTFoto: Nakladatelství HOST Za svou publikační činnost byl po druhé světové válce ostře napadán komunisty a po únoru 1948 byl Bohuslav Brouk vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů. Odešel do exilu, nejprve žil v utečeneckém táboře v německém Řezně, pak se ale dostal do Paříže a do Melbourne v Austrálii. V r. 1958 zakotvil v Londýně a vyučoval tu biologii. Svůj život v emigraci ale nesl těžce a to se i promítlo do jeho díla. Čiší z něj skepse, deziluze a pro něj tak typický sarkasmus. Ve svých úvahách psal o svobodě, demokracii a životě exilové komunity. Umřel opuštěn 19. ledna 1978.

V roce 2008 vyšly v ČR jeho texty a korespondence z exilových let pod názvem Zde trapno existovat. Nyní tuto pozapomenutou osobnost české meziválečné avantgardy připomíná publikace Soukromé tisky. Soubor Broukových esejů k vydání připravil Viktor A. Debnár.

Milena Štráfeldová