Jan ŠvecJan Švec Kdy a jak vznikla společnost Soprania?

Hudební umĕlecká agentura Soprania Artist Services vznikla v roce 2010 v Ženevě, kde v současné době působím.

Co je cílem a posláním Sopranie?

Velice rád bych prohloubil kulturní vztahy mezi Českou republikou a Švýcarskem na vysoké umělecké úrovni. Netýká se to jen Švýcarska, ale samozřejmĕ také dalších zemí v Evropě i v celosvětovém měřítku.

Jaké máte za sebou úspĕchy a výsledky?

Spolupodílel jsem se organizačně i jako aktivní hudebník na velkém množství projektů, ale v případĕ Sopranie se snažím propojit dvě nezávislé umĕlecké disciplíny – tj. na jedné straně zvuk, v tomto případĕ soudobou, klasickou a jazzovou hudbu a na druhé straně vizuální umění, tedy video-art, VJing, mapping a fotografickou projekci. Momentálně připravujeme koncert v Ženevě. Bude to svého druhu premiéra, ale lze říci, že zájem veřejnosti i odborné veřejnosti roste. V přípravě jsou další akce v letech 2012-2013, které chceme uspořádat jak tady ve Švýcarsku, tak i České republice, Belgii a Velké Británii.

Zamĕřuje se vaše činnost na švýcarské publikum nebo i na krajany, tj. Čechy v zahraničí?

V místĕ jako je Ženeva, se musíme zamĕřit na široké mezinárodní publikum, kam samozřejmĕ patří i čeští a slovenští krajané! Při této příležitosti bych rád poděkoval místnímu spolku Beseda Slovan, která nám při tom pomáhá.

Prozradíte nám podrobnosti říjnového koncertu?

Koncert se uskuteční v pátek 7. října ve 20.30 hodin v Kalvínově síni v historickém centru Ženevy. Jde o první interdisciplinární koncert tohoto druhu. Časově jsme se jej snažili přiblížit říjnovému státnímu svátku. Koncertovat bude přední české kvarteto Apollon v rámci svého evropského turné, které pořádá při příležitosti vydání nového CD (září 2011/Cross Roads). S ním vystoupí vynikající švýcarský klarinetista s českými kořeny Wenzel Grund. Zazní skladby A. Dvořáka a A. Rejchy. Tóny českého komorního klasicismu a jazzové hudby budou opticky umocněny v klenbách gotické stavby, kde Jan Kalvín přednášel. O multimediální projekci se postará Belgičan Frédéric Monnoye, umĕlecký ředitel asociace Metahub působcí v Belgii, Švýcarsku, Velké Británii a USA, a Švýcar Manuel Sigrist, odborník na soudobé umĕlecké technologie z Muzea Elysée v Lausanne. Všechni krajané i další zájemci jsou samozřejmě zváni. Další informace o koncertu i o naší další činnosti lze nalézt na webových stránkách www.soprania.ch.

Díky za rozhovor.

M. Krupička